НОВ БЛОГ

Този блог вече няма да се поддържа. 
Цялата информация за Чаатай Улусой 
ще намерите на https://cagatayulusoysite.wordpress.com/